KDP Cichoń

Prawidłowe prowadzenie spraw kadrowo-płacowych to element sukcesu Twojej firmy i gwarancja spokoju. Nasza oferta obejmuje kompleksową usługę. Sprawdź jakie korzyści osiągniesz dzięki współpracy z nami i zacznij już dziś!

Kadry i płace

Oferta

KDP Cichoń

Bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo ważny element każdego przedsiębiorstwa. Zapewnij swoim pracownikom właściwe warunki pracy, co wyeliminuje przyszłe koszty finansowe i społeczne. Sprawdź co możesz uzyskać dzięki współpracy z nami. Spraw by Twoja firma była nowoczesna i bezpieczna!

BHP

Oferta

KDP Cichoń

Strona główna

Twój e-mail:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zainteresowała Cię treść naszego artykułu? Chciałbyś być na bieżąco z nowościami? Zapisz się na Newsletter!

Nowelizacja

Z dniem 1 maja 2019r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy Prawo o miarach, które wprowadzają zupełnie nowy rodzaj kas rejestrujących sprzedaż, tzn. Kasy Online. Jest to nowa kategoria urządzeń rejestrujących, które komunikują się przez Internet z Centralnym Rejestrem Kas, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym w skrócie Centralnym Repozytorium.

Nowe Kasy Online łączą się automatycznie z Repozytorium co dwie godziny, a proces ten odbywa się bez wiedzy użytkownika. Jest to domyślny czas łączenia, jednakże Repozytorium może indywidualnie zmienić harmonogram połączeń. Podczas połączeń kasy będą wysyłać do Repozytorium informacje o dokonanych transakcjach, tj. raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, wszelkie zdarzenia oraz informacje o przeprowadzonych przeglądach okresowych.

Harmonogram obowiązkowego wprowadzania Kas Fiskalnych Online.

Zgodnie z zapisami w nowelizacji przedsiębiorcy będą zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą nowych urządzeń w następujących terminach:

 1. Od 1 stycznia 2020r.
 1. Świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
 2. Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu pojazdów silnikowych.

 

 1. Od 1 lipca 2020r.
 1. Świadczące stałe lub sezonowo usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 2. Zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

 1. Od 1 stycznia 2021r. świadczący usługi z zakresu:
 1. Fryzjerskie,
 2. Kosmetyczne i kosmetologiczne,
 3. Budowlane,
 4. W zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 5. Prawnicze,
 6. związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Należy zauważyć, że Ustawodawca zastrzegł, że określone wyżej terminy mogą zostać przedłużone w przypadku niewystarczających możliwości techniczno - organizacyjnych dotyczących przesyłania danych między kasami rejestrującymi, a Centralnym Repozytorium.

Bezwzględny obowiązek podatników – Styczeń 2023r.

Od 2023r. wszystkie grupy przedsiębiorców mające obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej będą musiały posiadać Kasę Fiskalną Online.

Obowiązki podatnika przy Kasach Online.

Każdy posiadacz Kasy Online jest zobowiązany do zapewnienia warunków technicznych w celu terminowego połączenia i przekazania danych do Repozytorium Kas. W przypadku braku możliwości zapewnienia warunków technicznych lub przerw w dostępie do Internetu podatnik może uzyskać zgodę Urzędu Skarbowego na łączenie w innych, ustalonych terminach.

Ponadto podatnik zobowiązany jest do:

 1. wykonywania przeglądów technicznych urządzenia nie rzadziej niż co 24 miesiące pod rygorem kary w wysokości 300 zł. Należy tutaj zaznaczyć, iż w okresie zawieszenia działalności nie wykonuje się przeglądów technicznych, natomiast należy wykonać taki przegląd przed ponownym rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży (po odwieszeniu).

 

 1. Przeszkolenia pracowników obsługujących Kasę Fiskalna Online z zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz podpisanie przez pracowników oświadczenia, ze zostali przeszkoleni w tym zakresie.

 

 1. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności lub zapełnienia modułu fiskalnego do dokonania odczytu z pamięci kasy przez uprawniony serwis (bez udziału Urzędu Skarbowego). W związku z odczytem podatnik jest zobowiązany do dostarczenia protokołu odczytu kasy do Urzędu Skarbowego w ciągu 5 dni od jego przeprowadzenia.

 

Odliczenie na zakup Kasy Online.

W związku z nowelizacją zlikwidowana będzie ulga na zakup kas fiskalnych starego typu i będzie przysługiwała tylko na zakup Kasy Online. Będzie ona przysługiwała wyłącznie nowym podatnikom, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej oraz przedsiębiorcom tylko z tych branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania Kasy Online.

Wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia, jednak nie więcej niż 700zł netto.

Warunkiem otrzymania ulgi jest terminowa fiskalizacja kasy Online oraz przekazanie do właściwego Urzędu Skarbowego wniosku o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup urządzenia wraz z kopią faktury zakupu, dowodem zapłaty oraz kopią raportu miesięcznego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży na urządzeniu.

Ulgi nie traci się, jeśli urządzenie jest terminowo poddawane przeglądom technicznym w okresie 3 lat od zakupu, a komunikacja z Repozytorium KAS przebiega zgodnie z harmonogramem.

 

Kasy Online!

28 listopada 2019
KDP Cichoń - Kasy online

Media Społecznościowe

KDP Cichoń
KDP Cichoń
KDP Cichoń
KDP Cichoń
KDP Cichoń

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Mapa strony

Kancelaria Doradztwa Podatkowego

ul. Hoża 65, 25-618 Kielce

NIP: 6570538923

Dane adresowe