KDP Cichoń

Prawidłowe prowadzenie spraw kadrowo-płacowych to element sukcesu Twojej firmy i gwarancja spokoju. Nasza oferta obejmuje kompleksową usługę. Sprawdź jakie korzyści osiągniesz dzięki współpracy z nami i zacznij już dziś!

Kadry i płace

Oferta

KDP Cichoń

Bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo ważny element każdego przedsiębiorstwa. Zapewnij swoim pracownikom właściwe warunki pracy, co wyeliminuje przyszłe koszty finansowe i społeczne. Sprawdź co możesz uzyskać dzięki współpracy z nami. Spraw by Twoja firma była nowoczesna i bezpieczna!

BHP

Oferta

KDP Cichoń

Strona główna

Twój e-mail:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zainteresowała Cię treść naszego artykułu? Chciałbyś być na bieżąco z nowościami? Zapisz się na Newsletter!

Faktura do paragonu tylko jeśli jest NIP nabywcy na paragonie

Od 1 stycznia 2020r. ulegają zmianie przepisy dot. wystawiania faktury do paragonu. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług przedsiębiorcy mogą wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca umieścił NIP nabywcy na paragonie. Wprowadzona nowelizacja ma na celu zapobieganie wystawiania tzw. pustych faktur i tym samym uszczelnienie systemu podatkowego.

Kiedy wystawiać faktury do paragonu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej, natomiast w przypadku sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność (transakcje B2B), sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę sprzedaży.

Przytoczona nowelizacja opisuje natomiast sytuację, gdy sprzedaż na rzecz innego przedsiębiorcy została zarejestrowana na kasie fiskalnej. W takim przypadku, zgodnie z art. 106i ust. 6 Ustawy o VAT, sprzedawca ma obowiązek wystawić faktury do paragonu na żądanie klienta w terminie:

  • Do 15 dnia kolejnego miesiąca – jeśli żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty,
  • Nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania  - jeśli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

 

UWAGA!

Jeśli klient zwróci się z żądaniem wystawienia faktury po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiło wykonanie usługi lub dostawa towaru, bądź otrzymanie całości lub części zapłaty – sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury do paragonu.

Kiedy NIP na paragonie jest obowiązkowy?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, od 1 stycznia 2020r., w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży został umieszczony NIP nabywcy.

Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie zawiera numeru NIP nabywcy, nawet w przypadku zgłoszenia żądania przez kupującego w ustawowym terminie! Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, gdy dokonana transakcja i jej rejestracja na kasie fiskalnej miała miejsce w 2019r., a żądanie zostało zgłoszone w 2020r. ale przed upływem ustawowego terminu żądania.

Nowe przepisy dotyczą  wyłącznie transakcji B2B, czyli między podatnikami podatku lub podatku od wartości dodanej. Jeśli nabywcą jest osoba prywatna nie prowadząca działalności gospodarczej, sprzedawca ma obowiązek wystawiania faktur do paragonów nie zawierających numeru NIP na żądanie. Wyjątek stanowią podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączenie wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Sankcje za nie stosowanie znowelizowanych przepisów.

Znowelizowane przepisy przewidują sankcje w wysokości 100% podatku za nie zastosowanie się do przepisów i wystawianie faktury do paragonu nie zawierającego numeru NIP nabywcy. Oznacza to, że po stronie sprzedawcy powstanie dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% podatku VAT wykazanego na fakturze i konieczność odprowadzenia podatku w podwójnej kwocie podatku VAT należnego. Tak samo wygląda sytuacja po stronie nabywcy posługującego się fakturą wystawioną do paragonu bez numeru NIP, który w tym przypadku również zostanie ukarany sankcją 100% wartości podatku.

 

Faktury do paragonu tylko z NIP

13 grudnia 2019
KDP Cichoń - faktury do paragonu

Media Społecznościowe

KDP Cichoń
KDP Cichoń
KDP Cichoń
KDP Cichoń
KDP Cichoń

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Mapa strony

Kancelaria Doradztwa Podatkowego

ul. Hoża 65, 25-618 Kielce

NIP: 6570538923

Dane adresowe