KDP Cichoń

Prawidłowe prowadzenie spraw kadrowo-płacowych to element sukcesu Twojej firmy i gwarancja spokoju. Nasza oferta obejmuje kompleksową usługę. Sprawdź jakie korzyści osiągniesz dzięki współpracy z nami i zacznij już dziś!

Kadry i płace

Oferta

KDP Cichoń

Bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo ważny element każdego przedsiębiorstwa. Zapewnij swoim pracownikom właściwe warunki pracy, co wyeliminuje przyszłe koszty finansowe i społeczne. Sprawdź co możesz uzyskać dzięki współpracy z nami. Spraw by Twoja firma była nowoczesna i bezpieczna!

BHP

Oferta

KDP Cichoń

Strona główna

Twój e-mail:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zainteresowała Cię treść naszego artykułu? Chciałbyś być na bieżąco z nowościami? Zapisz się na Newsletter!

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

Od 1 IX 2019 roku funkcjonuje biała lista podatników VAT. Znajdują się na niej informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca posiadający status czynnego podatnika VAT powinien założyć konto firmowe i zgłosić je :

1) osoby fizyczne - w CEiDG

2) spółki cywilne - w Urzędzie Skarbowym na druku NIP-2

3) przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS – w Urzędzie Skarbowym na druku NIP-8

 

Zgłoszone powinny być wszystkie rachunki firmowe zarówno w walucie polskiej jak i zagranicznej.

Od 1 I 2020 r dokonując transakcji pomiędzy przedsiębiorcami na kwotę powyżej 15 tys. zł należy nie tylko jak do tej pory zapłacić w formie przelewu ale trzeba również sprawdzić czy nr rachunku podany przez podatnika do zapłaty widnieje na białej liście.

UWAGA!

Zapłata gotówką lub na rachunek inny niż widniejący na białej liście nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodu. Weryfikacji numeru konta dokonujemy na dzień zlecenia przelewu.

 

Nr rachunku możemy sprawdzić na stronie ministerstwa finansów

(www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/) podając jedną z czterech kategorii wyszukiwania:

1) nr NIP kontrahenta;

2) nr REGON;

3) nr konta

4) lub nazwę podmiotu.

Weryfikacji można dokonać wpisując dowolną datę ( maksymalnie 5 lat wstecz)

 

 

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Od dnia 1 XI 2019 roku istnieje obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (Split payment) dla świadczenia usług lub dostawy towarów wymienionych w załączniku 15 do ustawy z 9 sierpnia 2019 roku o  zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751)

( m in. usługi budowlane, węgiel, stal, pręty, miedź, złoto, srebro, folie stretch, paliwo).

Wprowadzenie split payment spowodowało zlikwidowanie odwrotnego obciążenia z dniem 1 XI 2019 roku.

 

Wystawiając fakturę dotyczącą usług lub towarów zawartych w załączniku 15 na kwotę przekraczające 15 tys zł brutto podatnik zobowiązany jest umieścić na niej adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

Tym samym otrzymując taką fakturę jest zobowiązany uregulować ją przelewem na konto znajdujące się na białej liście, w taki sposób aby kwota netto z faktury trafiła na właściwy rachunek kontrahenta, a kwota VAT na subkonto utworzone do tego rachunku bankowego ( dokonując przelewu zaznaczamy opcję: Split payment).

UWAGA!

Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność, pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „ mechanizm podzielonej płatności” została dokonana z pominięciem tego mechanizmu.

 

Ustawa przewidziała również sankcję za niedostosowanie się do przepisów. Sprzedawca, który nie umieści na wystawionej fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” (dotyczącej usług lub towarów z załącznika 15 i przekraczających kwotę 15 tys zł brutto) może zostać ukarany sankcją w wysokości 30 % kwoty podatku wykazanego na fakturze. Taka sama sankcja grozi nabywcy za nieopłacenie faktury za pomocą split payment mimo takiego obowiązku.

 

Przykład:

Jeśli całkowita wartość faktury przekracza 15 tys. zł, a tylko jedna z pozycji na fakturze dot. usługi lub towaru z zał. 15 i ta pozycja opiewa na niższą kwotę (np.: 100zł), to w takim przypadku na fakturze również powinien się znaleźć zapis: „mechanizm podzielonej płatności”.

Otrzymując taką fakturę podatnik może zapłacić za nią w całości stosując mechanizm podzielonej płatności lub tylko wartość towaru lub usługi z zał. 15, a pozostałą część normalnym przelewem.

 

Jak wykorzystać środki na subkoncie VAT?

Z dniem 1 XI 2019 roku rozszerzono również możliwość wydatkowania środków zgromadzonych na subkoncie VAT. Można z tego konta opłacić:

1) podatki VAT, PIT/CIT;

2) ZUS;

3) podatek akcyzowy, należność celne;

4) równowartość kwoty VAT z faktur od kontrahentów.

 

Biała lista podatników VAT i Mechanizm podzielonej płatności - mini poradnik!

25 listopada 2019
Białalista podatników VAT i mechanizm podzielonej płatności

Media Społecznościowe

KDP Cichoń
KDP Cichoń
KDP Cichoń
KDP Cichoń
KDP Cichoń

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Mapa strony

Kancelaria Doradztwa Podatkowego

ul. Hoża 65, 25-618 Kielce

NIP: 6570538923

Dane adresowe