KDP Cichoń

Prawidłowe prowadzenie spraw kadrowo-płacowych to element sukcesu Twojej firmy i gwarancja spokoju. Nasza oferta obejmuje kompleksową usługę. Sprawdź jakie korzyści osiągniesz dzięki współpracy z nami i zacznij już dziś!

Kadry i płace

Oferta

KDP Cichoń

Bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo ważny element każdego przedsiębiorstwa. Zapewnij swoim pracownikom właściwe warunki pracy, co wyeliminuje przyszłe koszty finansowe i społeczne. Sprawdź co możesz uzyskać dzięki współpracy z nami. Spraw by Twoja firma była nowoczesna i bezpieczna!

BHP

Oferta

KDP Cichoń

Strona główna

Twój e-mail:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zainteresowała Cię treść naszego artykułu? Chciałbyś być na bieżąco z nowościami? Zapisz się na Newsletter!

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Baza ta została sformułowana i stworzona przez Ministerstwo Środowiska by przeciwdziałać nieprawidłowościom i kontrolować gospodarkę odpadami.

Czym dokładnie jest BDO?

BDO to baza danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami, w postaci systemu teleinformatycznego, stworzona zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach. System ten został stworzony w celu gromadzenia danych związanych z gospodarką odpadami oraz spełnienia przez przedsiębiorców dodatkowych obowiązków i jest prowadzony przez marszałków województw. Od 2020r. system będzie rozbudowany o moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami w formie elektronicznej.

Kto jest obowiązany do rejestracji w BDO?

Obowiązkiem wpisu do Rejestru - BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Przedstawiony zakres jest bardzo szeroki co powoduje, że praktycznie każda firma jest zobowiązana do rejestracji. Na stronie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce opakowaniami (www.bdo.mos.gov.pl) przedstawiono listę przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru - BDO:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • zakłady fryzjerskie,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

 

Ważne!

Art. 25 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 7, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.

 

Każdy może zweryfikować konieczność rejestracji  firmy w BDO wypełniając ankietę lub kontaktując się z właściwym dla miejsca prowadzenia działalności marszałkiem województwa. Należy pamiętać, iż w/w ankieta nie stanowi wykładni co do konieczności wpisu, a jest jedynie podpowiedzią.

Termin rejestracji i konsekwencje.

Wszystkie podmioty, które są objęte obowiązkiem rejestracji powinny jej dokonać do końca 2019r. Jeśli podatnicy nie dokonają rejestracji w wymaganym terminie to od 1 stycznia 2020r. Sąd może nałożyć karę w wysokości nawet do miliona złotych, karę areszty lub grzywny. Ponadto, od takich podatników, odpady nie będą odbierane, a sami podatnicy nie będą mogli wystawić elektronicznej karty odbioru odpadów.

Wniosek o rejestrację w bazie danych BDO należy złożyć wraz z załącznikami w Urzędzie Marszałkowskim, właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

 

 

 

BDO - obowiązek rejestracji!

27 listopada 2019
KDP Cichoń - biuro rachunkowe BDO

Media Społecznościowe

KDP Cichoń
KDP Cichoń
KDP Cichoń
KDP Cichoń
KDP Cichoń

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Mapa strony

Kancelaria Doradztwa Podatkowego

ul. Hoża 65, 25-618 Kielce

NIP: 6570538923

Dane adresowe