Zakres działalności

Zakres usług wykonywanych przez biuro:

 • Prowadzenie ksiąg podatkowych:
 • Księgi rachunkowe (pełna księgowość)
 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 

 • Ewidencje i rejestry:
  • Ewidencja sprzedaży i zakupów dla celów podatku VAT
  • Ewidencja przychodów dla celów podatku zryczałtowanego
  • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia

 

 • Pomoc przy zakładaniu oraz likwidacji firmy
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi (udział w postepowaniach kontrolnych)
 • Sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym (deklaracje PIT, CIT, VAT)
 • Kontrola dokumentów finansowo-księgowych
 • Pełna obsługa kadrowo-płacowa (listy płac, akta osobowe pracowników, itp.)
 • Obsługa portalu sprawozdawczego GUS i NBP
 • Kompleksowa obsługa w zakresie BHP i PPOŻ
 • Sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy (wnioski o dofinansowanie, wnioski stażowe, itp.)
 • Rozliczenia z Urzędem Celnym (deklaracje akcyzowe, INTRASTAT)
 • Przygotowywanie dokumentów o dofinansowanie do PFRON
 • Rozliczanie spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC)
 • Wypełnianie wniosków o zwrot podatku za materiały budowlane (VZM)
 • Sporządzanie deklaracji o wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Ceny za wybrane pakiety są ustalane indywidualnie na podstawie informacji o rodzaju i wielkości prowadzonej działalności. Zapytaj o oferte on-line lub wypełniając formularz kontaktowy w zakładce "Kontakt".