Darmowe Programy

Potrzebujesz oprogramowania do swojej firmy?

Nawiązując współpracę z naszą Kancelarią na minimum rok możesz otrzymać za Darmo program "Sprzedaż" lub "Magazyn".


Funkcje programu "Sprzedaż":

Kompleksowa Sprzedaż:

 • dokumenty handlowe (faktura VAT, zaliczkowa, korygująca, walutowa, rachunek uproszczony) – przygotowanie i wydruk
 • przygotowany do obsługi wszystkich rodzajów numeracji dokumentów (także indywidualny wzór numeru); numeracja miesięczna lub roczna do wyboru (w momencie rozpoczęcia pracy lub na przełomie roku kalendarzowego)
 • cenniki, upusty, rabaty dla danej grupy produktów lub kontrahentów – tworzenie
 • wydruk raportów oraz paragonów fiskalnych; współpraca z drukarkami fiskalnymi typu: OPTIMUS IC VIVO, Posnet TEMO, Posnet – PF-301, Posnet – PF-301/2, INNOVA Profit, INNOVA Market, Posnet – THERMAL, Emar – duo pro, Emar Printo 57 T, Elzab – FP-600A, Elzab – OMEGA, Novitus VENTO

Kompleksowa obsługa kasy:

 • raporty kasowe, dokument KP, KW – tworzenie
 • dokumenty kasowe, faktury gotówkowe – automatyczny druk

Pełna kontrola należności:

 • rozliczanie dokumentów (na podstawie banku i kasy)
 • wezwania do zapłaty (z odsetkami) – tworzenie
 • lista nierozliczonych faktur – analiza i druk

 

 • wpłaty bankowe i przelewy obce – ewidencja
 • raporty i zestawienia (raporty kasowe, rejestr sprzedaży) – tworzenie; filtrowanie zestawień (wg daty, rodzaju towarów, typu kontrahentów, dokumentów); eksportowanie danych do arkuszy kalkulacyjnych
 • ścisła współpraca z PKPiR, Księgi Handlowe, Ryczałt – programami finansowo-księgowymi z rodziny Ramzes
 • opcjonalna funkcja Zamówień – ewidencjonowanie zamówień walutowych oraz złotówkowych od odbiorców
 • opcjonalne rozszerzenie do Ramzes – Magazyn z zachowaniem wszystkich swoich danych
 • wystawianie dokumentów, wprowadzanie towarów, kontrahentów – brak limitu ilościowego

Funkcje programu "Magazyn":

Nowości:

 • wystawianie dokumentów sprzedażowych z odpowiednimi oznaczeniami, wynikającymi z rodzaju prowadzonej działalności
 • obsługa faktury uproszczonej
 • możliwość wystawiania faktur zbiorczych dla wielu dostaw w ciągu jednego miesiąca
 • faktura z dodatkowym polem z datą: „Data zakończenia dostawy/usługi”

Pełna obsługa magazynu:

 • obsługa metody FIFO lub LIFO
 • obsługa dokumentów magazynowych: PZ, WZ, MP, MW, RW
 • inwentaryzacja, bilans otwarcia (IN, BO)
 • wielomagazynowość
 • współpraca z klawiaturowym czytnikiem kodów kreskowych

Pełna obsługa sprzedaży:

 • tworzenie i wydruk dokumentów handlowych: faktura VAT, korygująca, faktura RR, eksportowa, zaliczkowa, wewnętrzna, marża
 • obsługa mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT
 • możliwość wystawienia faktury zbiorczej – do kilku dokumentów WZ
 • generowanie dokumentów cyklicznych
 • obsługa maski numeru wszystkich typów dokumentów (indywidualny wzór numeru); możliwość wyboru numeracji miesięcznej lub rocznej (przy rozpoczęciu pracy z programem lub na przełomie roku kalendarzowego)
 • tworzenie systemu cenników, rabatów i upustów przypisanych grupie kontrahentów lub towarów
 • obsługa urządzeń fiskalnych. Drukarki: Posnet – PF-301, Posnet – PF-301/2, Posnet – THERMAL, Posnet TEMO, Elzab – FP-600A, Elzab – OMEGA, Emar – duo pro, Emar Printo 57 T, OPTIMUS IC VIVO, INNOVA Profit, INNOVA Market, Novitus VENTO; druk paragonów fiskalnych oraz raportów fiskalnych
  Nowość! System współpracuje z kasą fiskalną Posnet Mobile HS EJ
 • wydruk poleceń przelewu do faktur sprzedażowych
 • deklaracja INTRASTAT (wywóz/przywóz)

Pełna obsługa kasy:

 • tworzenie dokumentów KP, KW, raportów kasowych
 • automatyczny wydruk dokumentów kasowych do faktur gotówkowych

Całkowita kontrola należności:

 • rozliczenie dokumentów w oparciu o kasę i bank
 • generowanie wezwań do zapłaty wraz z odsetkami
 • przeglądanie i wydruk list nierozliczonych faktur

 

 • wydruk polecenia przelewu do faktur zakupowych
 • rejestracja przelewów obcych oraz ewidencjonowanie wpłat i wypłat bankowych
 • możliwość tworzenia szeregu raportów i zestawień: rejestr sprzedaży i zakupu, raport kasowy, raporty magazynowe; możliwość filtrowania żądanych zestawień według dat, kontrahentów, typów dokumentów, magazynów i towarów; eksport zestawień do arkuszy kalkulacyjnych
 • ścisła integracja z programami finansowo-księgowymi Aplikacji Ramzes (PKPiR, Księgi Handlowe, Ryczałt)
 • możliwość poszerzenia uprawnień o funkcję Zamówień, umożliwiającą ewidencję zamówień złotówkowych oraz walutowych od dostawców i odbiorców
 • brak ograniczeń w zakresie ilości wprowadzanych kontrahentów, towarów, cenników, magazynów oraz wystawianych dokumentów

Warunkiem otrzymania darmowego programu jest nawiązanie współpracy z Kancelarią Doradztwa Podatkowego Zdzisławy Cichoń na minimum rok. O szczegóły pytaj w naszej Kancelarii.

Zapraszamy do współpracy!